Cel

Cele działalności

Stowarzyszenia Wiara-Rodzina-Życie

Wiara

pobudzanie, ożywianie, umacnianie w ludziach wiary jako fundamentu życia duchowego, zjednoczenia z Bogiem i osiągnięcia szczęścia we wszystkich sferach życia doczesnego

Życie

w łasce wyznaczają Drogowskazy Nowego Człowieka Ruchu Światło-Życie oraz duchowość kalasantyńska.

Rodzina

jako „domowy kościół”, w którym dojrzewa autentyczna wiara i w której rodzi się życie jako bezcenny dar od Boga i owoc miłości rodziców.

Głoszenie Królestwa Bożego

przez wspieranie ewangelizacji służbę w Kościele katolickim, zwłaszcza przez służbę małżeństwu i rodzinie

Sposoby realizacji celów

Promocja ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci poprzez tworzenie instytucji Okna Życia, wspieranie Domów Dziecka, a także wspieranie procesu adopcji i idei rodzinnych domów dziecka

Tworzenie zespołów modlitewnych uzdrowienia wewnętrznego, pomocy medycznej, psychologicznej i psychiatrycznej mających za zadanie uleczenie duszy i ciała z różnorodnych uzależnień i zniewoleń

Wspieranie Zakonu Pijarów w procesie wychowywania dzieci i młodzieży oraz w duszpasterstwie i pomocy małżeństwom i rodzinom

Organizowanie poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego

Organizowanie rekolekcji, szkoleń i konferencji

Prowadzenie katechez przedmałżeńskich

Wydawanie literatury katolickiej i poradnikowej

Podejmowanie działalności charytatywnej, zwłaszcza wspierającej rodzinę