Stowarzyszenie

WIARA-RODZINA-ŻYCIE

family, children, father-333064.jpg

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna należąca do Kościoła katolickiego lub osoba prawna.

Członkowie zwyczajni

Osoby przyjęte do Stowarzyszenia uchwałą Walnego Zabrania Członków na podstawie pozytywnej opinii przynajmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia

Członkowie wspierający

Członkami wspierającymi zostają osoby fizyczne lub prawne przyjęte do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia

Członkowie honorowi

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

hands, hand, fold-2274255.jpg

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie jest w świetle prawa kanonicznego (KPK kanon 301) publicznym stowarzyszeniem wiernych o charakterze prorodzinnym.

Co nam przyświeca

W swojej duchowości Stowarzyszenie korzysta z doświadczenia rodzinnej gałęzi katolickiego Ruchu Światło-Życie (Domowy Kościół) oraz z duchowości kalasantyńskiej i doświadczenia charyzmatu pijarskiego.

helping, hands, climbing-4661809.jpg

Nasi mocodawcy

Stowarzyszenie zachowuje więź z Polską Prowincją Zakonu Pijarów.
o. Mateusz Pindelski
Stowarzyszenie posiada kościelną osobowość prawną oraz statut zatwierdzony przez Biskupa Diecezji Legnickiej.
bp. Zbigniew Kiernikowski
Wyznaczony Moderator ma troszczyć się o to, by członkowie Stowarzyszenia zachowali nienaruszoną wiarę i obyczaje, jak również nadzorować, by nie wkradły się nadużycia do dyscypliny kościelnej.
o. Dominik Bochenek